Top Add
Top Ad
banner ad

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2019

வருடந்தோறும் செயிண்ட் பால் நகரில் கொண்டாடப்படும் செயிண்ட் பேட்ரிக்ஸ் தின அணிவகுப்பு இந்த ஆண்டும் மார்ச் 16, 17 தினங்களில் கொண்டாடப்பட்டது.  

இந்தக் கொண்டாட்டத்தைப் பற்றிய விபரம் அறிய எங்களது களஞ்சியத் தொகுப்பினைக் காணவும்.

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2018

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2016

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2014

மார்ச் 16 அன்று நடைபெற்ற அணிவகுப்பின் பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் சில, உங்களுக்காக.

ST PATRICK_s DAY2019 034-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 026-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 046-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 003-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 049-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 016-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 036-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 008-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 050-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 060-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 081-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 068-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 069-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 127-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 072-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 115-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 124-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 166-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 146-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 154-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 201-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 174-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 176-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 183-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 210-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 223-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 226-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 288-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 235-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 238-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 296-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 549-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 494-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 525-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 666-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 559-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 566-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 660-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 676-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 702-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 723-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 700-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 746-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 713-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 744-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 727-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 735-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 780-E_620x413
ST PATRICK_s DAY2019 767-E_620x413
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
  • ராஜேஷ் கோவிந்தராஜன்

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner ad
Bottom Sml Ad