Rotating Banner with Links
ad banner
Top Ad
banner ad

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2019

வருடந்தோறும் செயிண்ட் பால் நகரில் கொண்டாடப்படும் செயிண்ட் பேட்ரிக்ஸ் தின அணிவகுப்பு இந்த ஆண்டும் மார்ச் 16, 17 தினங்களில் கொண்டாடப்பட்டது.  

இந்தக் கொண்டாட்டத்தைப் பற்றிய விபரம் அறிய எங்களது களஞ்சியத் தொகுப்பினைக் காணவும்.

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2018

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2016

செயிண்ட் பாட்ரிக்ஸ் தினம் – 2014

மார்ச் 16 அன்று நடைபெற்ற அணிவகுப்பின் பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் சில, உங்களுக்காக.

  • ராஜேஷ் கோவிந்தராஜன்

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner ad
Bottom Sml Ad